Profil
Kontakt
Kontakt
Imię i nazwisko
*
Wiadomość
*
Adres e-mail
*
* - Pola wymagane oznaczono gwiazdką
Linki
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz Zgłoszeniowy

Niniejszy serwis przeznaczony jest dla analityków kryminalnych Prokuratur, prokuratorów oraz związanych z analizą kryminalną funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych służb i instytucji. Jeżeli jesteś analitykiem kryminalnym i chciałbyś brać udział w dyskusjach na forum, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Rejestracja nie następuje automatycznie - po administratorskiej weryfikacji podanych przez Ciebie danych, jeżeli spełniasz wyrażone tutaj wymagania, uzyskasz dostęp do serwisu. Forum jest całkowicie zamknięte dla pozostałych osób.
Imię i nazwisko
*
Funkcja, stanowisko
np. analityk, analityk-funkcjonariusz, prokurator, etc.
*
Jednostka
nazwa instytucji, miejscowość
*
Miejscowość
*
E-mail służbowy
*
Telefon kontaktowy
*
Informacje dodatkowe
* - Pola wymagane oznaczono gwiazdką
Newsy
Data: 2013-08-29 10:50:06


W dniu 6 września 2013 pod budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się pokojowa demonstracja pracowników prokuratury i sądów mająca na celu zwrócenie uwagi na trudną sytuację ekonomiczną osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości na stanowiskach pomocniczych. Szczegółowe informacje na temat manifestacji znaleźć można na stronie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP http://www.prokuratura-zz.pl/

Data: 2013-02-21 08:44:19

Rada Programowa oraz Zarząd Fundacji im. Ireny Babińskiej uprzejmie informuje, iż w dniu 13 listopada
2012 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja im. Ireny Babińskiej uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że w rozliczeniu podatkowym za rok 2012 możliwe będzie dokonanie odpisu 1 % na rzecz
Fundacji. Pozyskane w ten sposób środki służyć będą prokuratorom i pracownikom prokuratury na pokrycie
kosztów usług medycznych niedostępnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz takich, których
dostępność nie jest możliwa w racjonalnym terminie bez narażenia na uszczerbek na zdrowiu.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich członków ZZPiPPRP o funkcjonowaniu Fundacji i zaproszenie do wspomagania jej działalności.
Fundacja im. Ireny Babińskiej z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, NIP
9542620933, REGON 277734115,
KRS 0000074709
adres dla doręczeń:
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kuj., ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kuj.
z dopiskiem „Fundacja”
Numer rachunku bankowego Fundacji, przeznaczony dla dobrowolnych wpłat:
18 1500 1445 1214 4004 9685 0000
Numer rachunku bankowego Fundacji, przeznaczony dla odprowadzania 1 %:
38 1500 1445 1214 4008 6505 0000
Z poważaniem
Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Programowej Fundacji
Justyna Plechowska - Łukowska Tomek Salwa

http://fundacja-prokuratura.pl/
Data: 2012-07-17 11:51:29
W celu rozwiązania incydentalnych problemów z zalogowaniem się do serwisu, zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym na forum FAQ.

Data: 2011-11-16 20:28:50
W nadchodzącym tygodniu w Karpaczu odbędzie się szkolenie zawodowe analityków kryminalnych Prokuratur. Analitycy z różnych jednostek wezmą udział w dyskusjach, prezentacjach i prelekcjach poświęconych min. przestępstwom stadionowym, mobilnym urządzeniom elektronicznym czy wykorzystaniu do analiz wyników czynności operacyjno - śledczych. Na spotkaniu odbędzie się także prezentacja najnowszego oprogramowania firmy i2. Szkolenie organizowane jest przez Prokuraturę Generalną i KSSiP.

Data: 2011-09-06 19:25:53


Analitycy Kryminalni Prokuratury RP, Użytkownicy Portalu Analityków Kryminalnych Prokuratury RP http://analitycy.org/ w pełni popierają protest związany z „psuciem prawa” przez władzę ustawodawczą. Protest zainicjowany został przez organizacje reprezentujące urzędników prokuratury i sądów, prokuratorów i sędziów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Związku Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP i Stowarzyszeniu „Komitet Obrony Prokuratorów”.

Akceptujemy formę protestu zapowiedzianą w uchwale Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z dnia 16 czerwca 2011 roku, polegającą na korzystaniu w dniu 19 września 2011 r. z urlopów „na żądanie” i uczestniczeniu w akcji honorowego oddawania krwi.

Decydując się na udzielenie poparcia analitycy kryminalni mają na względzie m.in. to, że przyjęte przez Radę Ministrów „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2012” z dnia 5 kwietnia 2011 roku przewidują zamrożenie funduszy prokuratorów i sędziów jak i pracowników administracji – asystentów, analityków, aplikantów, referendarzy i innych urzędników - oraz pracowników obsługi.

Na naszą decyzję wpłynął także fakt, iż analitycy kryminalni prokuratury wchodzą w skład najniżej uposażonego korpusu urzędniczego w Polsce. Chcemy także podkreślić, iż wynagrodzenia naszej grupy zawodowej nie były waloryzowane od 2009 r., pomimo odnotowywanego wzrostu gospodarczego. Dla przykładu analitycy pracujący w podobnym charakterze w polskim sektorze prywatnym (banki, biura ekspertyz) otrzymują wynagrodzenie co najmniej dwukrotnie wyższe niż w Powszechnych Jednostkach Prokuratury, podobnie jak w instytucjach takich jak Policja czy Straż Graniczna. Takie działanie powoduje odchodzenie z prokuratury wartościowych analityków kryminalnych do innych zawodów, oraz podejmowanie pracy „po drugiej stronie procesu karnego”.

Popierając protest mamy nadzieję, że rządzący i stanowiący prawo spojrzą szerzej na sposób funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zauważą powolną degradację zawodową i finansową urzędników prokuratury i sądów.

Analitycy Kryminalni Prokuratury RP
Użytkownicy Portalu Analityków Kryminalnych Prokuratury RP

http://analitycy.org/
Data: 2011-05-18 19:22:53
Konferencja szkoleniowa 'Praktyczne wykorzystanie analizy kryminalnej przez organy ścigania', która odbędzie się w
czerwcu w Kazimierzu Dolnym, dedykowana jest analitykom kryminalnym Prokuratury oraz innych organów, tj. Policji, Straży Granicznej i Urzędów Celnych. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy związane z praktyczną stroną wykorzystania analizy kryminalnej. Uczestnicy zapoznają się zatem z metodologią postępowania w sprawach o uprowadzenie, będą mieli okazję przyjrzeć się z analizom w przypadku przemytu wyrobów akcyzowych czy nielegalnych migracji, itp. Podczas spotkania odbędzie się także prezentacja autorskiego i komercyjnego oprogramowania analitycznego.
Gospodarzem konferencji jest Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
Więcej informacji na forum.


Data: 2011-01-17 10:13:43
W styczniu bieżącego roku w Krakowie odbędzie się szkolenie całościowe analityków kryminalnych Prokuratury RP. W programie szkolenia znajdą się nie tylko zagadnienia związane z analizą finansową, internetowymi oszustwami aukcyjnymi, strukturą akt prokuratorskich czy baz danych, ale też zaprezentowane zostaną szerokie analizy kryminalne w konkretnych dochodzeniach i oprogramowanie do analiz.
Szkolenie organizowane jest przez krakowską Prokuraturę Apelacyjną. Więcej informacji na Forum.

Data: 2010-03-17 09:03:06
W dniach 21-24 kwietnia w ośrodku Gawra w okolicach Leska odbędzie się Konferencja Szkoleniowa Analityków Kryminalnych Prokuratury pod hasłem „Analiza kryminalna w jednostkach prokuratury- podnoszenie kwalifikacji zawodowych", skierowana do analityków i innych osób zainteresowanych pracą analityków kryminalnych.


[1-8] [9-10]