Profil
Kontakt
Kontakt
Imię i nazwisko
*
Wiadomość
*
Adres e-mail
*
* - Pola wymagane oznaczono gwiazdką
Linki
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz Zgłoszeniowy

Niniejszy serwis przeznaczony jest dla analityków kryminalnych Prokuratur, prokuratorów oraz związanych z analizą kryminalną funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych służb i instytucji. Jeżeli jesteś analitykiem kryminalnym i chciałbyś brać udział w dyskusjach na forum, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Rejestracja nie następuje automatycznie - po administratorskiej weryfikacji podanych przez Ciebie danych, jeżeli spełniasz wyrażone tutaj wymagania, uzyskasz dostęp do serwisu. Forum jest całkowicie zamknięte dla pozostałych osób.
Imię i nazwisko
*
Funkcja, stanowisko
np. analityk, analityk-funkcjonariusz, prokurator, etc.
*
Jednostka
nazwa instytucji, miejscowość
*
Miejscowość
*
E-mail służbowy
*
Telefon kontaktowy
*
Informacje dodatkowe
* - Pola wymagane oznaczono gwiazdką
Newsy
Data: 2013-02-21 08:44:19

Rada Programowa oraz Zarząd Fundacji im. Ireny Babińskiej uprzejmie informuje, iż w dniu 13 listopada
2012 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja im. Ireny Babińskiej uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że w rozliczeniu podatkowym za rok 2012 możliwe będzie dokonanie odpisu 1 % na rzecz
Fundacji. Pozyskane w ten sposób środki służyć będą prokuratorom i pracownikom prokuratury na pokrycie
kosztów usług medycznych niedostępnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz takich, których
dostępność nie jest możliwa w racjonalnym terminie bez narażenia na uszczerbek na zdrowiu.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich członków ZZPiPPRP o funkcjonowaniu Fundacji i zaproszenie do wspomagania jej działalności.
Fundacja im. Ireny Babińskiej z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, NIP
9542620933, REGON 277734115,
KRS 0000074709
adres dla doręczeń:
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kuj., ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kuj.
z dopiskiem „Fundacja”
Numer rachunku bankowego Fundacji, przeznaczony dla dobrowolnych wpłat:
18 1500 1445 1214 4004 9685 0000
Numer rachunku bankowego Fundacji, przeznaczony dla odprowadzania 1 %:
38 1500 1445 1214 4008 6505 0000
Z poważaniem
Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Programowej Fundacji
Justyna Plechowska - Łukowska Tomek Salwa

http://fundacja-prokuratura.pl/
Aktualna ocena: -   Ilość głosów: 0
KOMENTARZE
dodaj komentarz